Πιστοποιητικό Ποιότητας

Η Remain Green διαθέτει πρότυπο ISO 9001:2008. Σκοπός του συστήματος είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.