Προϊόντα
  • Προϊόντα

Sx Rat Snap Trap

Τοποθετείται εσωτερικά του Sx One Clear και δημιουργεί υψηλής ασφάλειας σταθμό άμεσης σύλληψης που μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους παραγωγής και σε οποιοδήποτε χώρο δεν επιτρέπεται η χρήση τρωτικοκτόνων ουσιών.