Προϊόντα
  • Προϊόντα

Diamond Trap

Πλαστική παγίδα για δροσόφιλα ή σκώρο, με χρήση της αντίστοιχης επιφάνειας παγίδευσης και με ειδική υποδοχή για χρήση υγρού προσελκυστικού δολώματος για δροσόφιλα. Κατάλληλη και για υγρούς χώρους.

Επιφάνεια παγίδευσης για δροσόφυλλα: Drosophila Glue Pads
Επιφάνεια παγίδευσης για σκώρο: Moth Glue Pads