Οι πελάτες μας

Το πελατολόγιο της REMAIN GREEN καλύπτει ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Συνοπτικά, πελάτες που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες της REMAIN GREEN είναι:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ