Εκπαίδευση Προσωπικού

Το επιστημονικό προσωπικό της Remain Green εκπαιδεύει το προσωπικό επαγγελματικών χώρων σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM) και διαχείρηση απολυμαντικών καθαριστικών.

Οι εκπαιδεύσεις πληρούν τις προδιαγραφές που διέπουν το HAACP, ISO 9001, ISO 22000.

Η εκπαίδευση πιστοποιείται με βεβαίωση που καλύπτει τις απαιτήσεις οποιουδήποτε φορέα ελέγχου.