Απολύμανση

Η απολύμανση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες, η οποία διασφαλίζει την υγιεινή όλων των χώρων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας. Η εφαρμογή ενός προγράμματος απολύμανσης-μικροβιοκτονίας, μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, μειώνοντας το επίπεδο του μικροβιακού φορτίου σε χώρους όπως κατοικίες, νοσοκομεία, κοινόχρηστοι χώροι, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία κ.α.

Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινης χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι από έμπειρο προσωπικό καθώς και εγκεκριμένα μικροβιοκτόνα προιόντα.

Με το πέρας της εφαρμογής η εργασία πιστοποιείται με τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.